Defensem el dret a la salut, suma’t a l’ADS

CAP tancat durant el mes d'agost

un dels dos CAP tancat durant el mes d’agost

 

Un any més, en nom de la racionalització i la contenció de la despesa, el CAP de Valldoreix estarà tancat durant tot el mes d’agost. Però enguany, com que no hi havia prou, també es tancarà el CAP de Can Matas, deixant una població de 84.000 persones amb 1 sol CAP. D’aquesta manera es racionalitzen recursos i s’estalvien unes monedes per pagar un deute monstruós. Amb la sanitat, que és un servei vital, es pensa en racionalitzar i estalviar tot el que no s’estalvia en “l’smart street” o en l’excés de “càrrecs de confiança” que hi ha al nostre ajuntament.

Es carrega sobre els usuaris, no només el cost i les incomoditats del desplaçament, especialment quan parlem de la gent gran, sinó que a més es trenca amb la continuïtat assistencial, ja que no es disposarà del professional sanitari que normalment atén a la gent d’aquests dos CAP. Però a més es vulneren una sèrie de drets que tenim tota la gent d’aquest municipi que utilitzem la sanitat pública.

– Dret a una sanitat pública i de qualitat
– Dret a l’accés a l’atenció sanitària
– Dret a la prevenció enfront les malalties i a la promoció i protecció de la salut
– Dret a ser informats dels canvis en els serveis sanitaris i a prendre part en aquestes decisions
– Dret a ser atesos en qualsevol centre sanitari (públic o concertat) quan el nostre estat de salut ho requereixi
– Dret a ser atesos pel nostre metge o metgessa de capçalera, exceptuant les urgències
– Dret a presentar una queixa o suggeriment al centre o a CATSALUT amb una resposta àgil i efectiva
– Dret a ser atesos pel responsable del CAP o de Mútua de Terrassa davant d’algun conflicte derivat del servei que rebem

Davant d’aquesta situació, des de l’Assemblea de Drets Socials de Sant Cugat del Vallès comencem una campanya amb l’objectiu de canalitzar totes les queixes i problemes que tot usuari pateixi durant el més d’agost derivats del tancament del CAP de Valldoreix o Can Matas.

Per fer-ho podeu contactar amb nosaltres a través dels mitjans següents:

dretssocialssantcugat@gmail.com
https://adssantcugat.wordpress.com
@adssantcugat
facebook.com/adssantcugat