Decàleg

Pel treball digne i universal

Ens oposem frontalment a les reformes laborals que, sota el pretext d’afavorir l’economia, destrueixen els ja escassos drets dels treballadors. La fi de la negociació col·lectiva, els EROs sense control polític, la disminució dels salaris i dels requisits per declarar pèrdues… són només alguns dels punts més negres d’un programa molt extens. Apostem pel repartiment de la riquesa i el treball per frenar la crisi i l’atur.

Per una sanitat pública, universal i de qualitat

Exigim l’aturada immediata de les agressions al sistema nacional de salut. L’atenció sanitària és un dret, no un negoci. La privatització encoberta empitjora el servei, augmenta el preu i només beneficia a les corporacions sanitàries que adquireixen el negoci a preu de saldo. Cal aturar les reduccions de personal i els tancaments i garantir que tothom tingui accés complet a la sanitat de forma totalment gratuïta.

Per una educació pública, universal i de qualitat

Les retallades en educació hipotequen el futur de la societat. Si realment creiem en l’educació com un dels pilars fonamentals del devenir, hem d’aturar la disminució de les plantilles, l’augment del nombre d’alumnes per aula, el tancament d’escoles bressol i les ajudes a l’escola privada, i potenciar la formació professional.

Per l’accés a l’habitatge

L’habitatge és un dret bàsic i no pot estar subjecte a les lògiques perverses del mercat. La recent bombolla de crèdit ens ha abocat al drama social dels desnonaments. Cal garantir l’accés a una vivenda a totes les persones i fer-ho de forma pública i efectiva; la dació en pagament i el lloguer social serien un bon començament.

Per la municipalització dels serveis bàsics

Estem en contra de l’externalització dels serveis municipals ja que només afavoreix els intermediaris. Creiem en el transport accessible a tothom i en garantir l’aigua, la llum, la calefacció i l’accés a Internet.

Contra la pobresa i l’exclusió social

Aquesta crisi ha accentuat notablement el problema de la pobresa i l’exclusió social a tot el país. Dia rere dia es donen situacions dramàtiques on molta gent lluita, literalment, per sobreviure. És un problema al que cal donar resposta. Defensem la renda bàsica com a eina de redistribució que materialitzi la llibertat de la que gaudim només formalment.

Per una democràcia directa i participativa

Apostem per la participació activa i directa com a societat civil en tota decisió que ens afecti en la nostra vida diària i que ens pugui condicionar el futur. Perquè això sigui possible cal que els centres de decisió estiguin cada vegada més propers als i les ciutadanes i no concentrats en estructures distants i poc democràtiques. Exigim un control ciutadà efectiu que impossibiliti la corrupció i la malversació.

Per la igualtat de gènere (contra la violència patriarcal)

En una època on el govern no deixa d’oprimir a qui menys té, cal remarcar i visibilitzar la doble opressió que patim les dones; (de classe i gènere). Els mitjans de comunicació, la pressió estètica, l’educació sexista, el llenguatge, la discriminació laboral, la violència domèstica…són alguns exemples del sistema patriarcal en el que vivim. Aquest sistema, però, també afecta als homes i a totes les persones que no compleixen amb els estereotips de gènere home-dona. Per això i més, defensem la igualtat entre les persones.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s