ILP per la Renda Garantida Ciutadana

Proposen una llei per rescatar a les persones

16/09/2013

Cal fer lleis per a les persones no només per a la macroeconomia, van dir Carme Porta, ex-parlamentària catalana, i Sixte Garganté, advocat i professor de la UPF, aquest dilluns en una xerrada-debat organitzada per l’Assemblea pels Drets Socials. Els membres de l’assemblea han pres al seu càrrec la recaptació de signatures per a la Iniciativa Legislativa Popular per a una llei que reguli la Renda Garantida de Ciutadania.

En un moment de gran desencís amb els polítics i les institucions, té una gran importància que sorgeixin iniciatives de la societat civil, va dir Carme Porta. El desencadenant de la Iniciativa Legislativa Popular per a una Renda Garantida de Ciutadania va ser el fet que el Govern de la Generalitat deixés de pagar la PIRMI (Renda mínima d’inserció) en l’estiu de 2011, així com la seva posterior retallada mitjançant modificació legal. Segons Sixte Garganté, allò que era un dret va passar a ser un ajut supeditat a l’existència de recursos pressupostaris, tot i que el ciutadà es trobés en les condicions establertes per la llei.

L’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 2006 contempla el dret a una renda garantida de ciutadania que haurà de ser regulat per una llei específica. El que s’ha pretès mitjançant aquesta ILP és que aquest dret estatutari es faci efectiu. En el grup promotor hi ha sindicats, partits d’esquerra, entitats d’església i organitzacions assistencials diverses. La idea no és que la RGC sigui una prestació, sinó un dret al que haurien de tenir dret els majors de 18 anys amb residència legal de més de 12 mesos i rendes inferiors a 664 euros (llindar de la pobresa legalment establert a Catalunya). És un dret individual i no familiar com la PIRMI. Es proposa que la RGC complementi altres ingressos que tingui el ciutadà, si els té, fins arribar a aquesta xifra, amb una escala decreixent segons el nombre de membres de la unitat de convivència o família. En el cas que es rebutgés una ocupació retribuïda, s’ocasionaria pèrdua de la RGC.

Deia Carme Porta que aquesta alternativa de la RGC és possible i raonable. Tindria una funció pal·liativa, de tal manera que permetés viure la pobresa amb una certa dignitat, no per a sortir de pobre. Partint de dades contrastades de l’IDESCAT, en serien beneficiàries 650.000 persones. Això suposarien uns 2.000 milions d’euros, amb càrrec al pressupost de la Generalitat. Garganté enumerava d’on podrien sortir aquests diners: Dels 150 milions que ja es pressuposten amb fins similars i de l’abolició d’altres ajuts, de l’impost sobre el joc, de l’impost sobre successions, de no pagar interessos bancaris pel deute de la Generalitat, dels concerts amb escoles privades elitistes, de no fer infraestructures inútils o de fer front al frau fiscal. La Generalitat té competències exclusives en tot això.

Carme Porta remarcava que l’únic important no és que s’aconsegueixin les signatures que calen per a tirar endavant l’ILP, sinó que cal una actitud persistent de demanda front als estaments polítics, ja que la llei no estableix un termini per a que sigui discutida la ILP per part del Parlament, un cop s’hagin presentat les signatures requerides, (unes 50.000).

http://www.totsantcugat.cat/ca/notices/2013/09/l-assemblea-de-drets-socials-proposa-una-llei-per-rescatar-a-les-persones-16278.php

http://www.cugat.cat/noticies/Societat/92161/l_assemblea_pels_drets_socials_intensificara_la_recollida_de_signatures

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s